MODULARNO SJEDENJE

NAPRAVITE SAMI SVOJU KOMPOZICIJU:

Potreba za modularnim tipom namještaja javila se kao odgovor na sve manje prostore u kojima živimo i radimo. Kako je stekao veliku popularnost i dalje se razvijao, više se ne koristi samo u malim prostorima već je vrlo praktičan kada treba napraviti veliki niz, na primjer, jednobraznog sjedjenja u nekom holskom prostoru.

Primarna osobina modularnog namještaja je funkcionalnost ali mu ni dizajn nije loša strana. Naime, toliko je mogućnosti slaganja i kombinovanja da skoro sami stvarate konačan dizajn na osnovu svojih potreba. Ovaj momenat koji podstiče na kreativnost i razmišljanje stvarajući kombinaciju jedinstvenu za vaš prostor pozdravljen je i od strane psihologa jer sve više živimo u svijetu gdje nas gotova rješenja lišavaju otvorenosti prema nečemu drugačijem.

Za dizajnera
je veliki izazov
stvoriti modularni
namještaj

Veliki je izazov za dizajnera stvoriti modularni namještaj. Svaka kombinacija treba da bude funkcionalna, a slaganje dva, tri ili više modula ne smije da optereti izgled kompozicije ili da je učini siromašnom.

Često se pominje i da je modularni namještaj komercijalnija varijanta od ostalih. To je momenat gdje se arhitekta i investitor slažu u projektovanju. Investitoru odgovara zbog budžeta dok je arhitekta gleda da dodatno izrazi svoju kreativnost.

Ono što daje dodatno slobodu pri odabiru ovakvog tipa namještaja je to što se pri seljenju u drugi prostor lakše može uklopiti nego bilo koji drugi i dati novi pečat novom kombinacijom modula.

Modularni namještaj je stekao veliku
popularnost, pa se više ne koristi
samo u malim prostorima već je vrlo
praktičan kada treba napraviti veliki
niz, na primjer, jednobraznog sjedjenja
u nekom holskom prostoru