Hotel Onogošt – Nikšić

Restoran i Lounge bar Hotela Onogošt

Hotel Onogošt jedan je od simbola grada Nikšića koji okuplja ljude iz raznih sfera. Napravljen je pedesetih godina prošlog vijeka, a naša kompanija je imala priliku da pomognu u osvježavanju njegovog prostora.