Principi rješavanja problema dobijanja jasnog zvuka u unutrašnjem prostoru stari su stotinama godina. Srednjevjekovne crkve su koristile posude ispunjene pepelom koje su se ugrađivale u zidovima. Potom se razvio princip apsorbujućih ploča koje danas nazivamo akustičnim panelima. Nekada su se akustični paneli radili od konstrukcije...

Modularan namještaj je onaj koji se sastoji od više zasebnih jedinica dizajniranih po dimenzijama standarda, a koje se mogu kombinovati stvarajući nove i drugačije funkcionalne cjeline....

Da biste bili uspješni u poslu neophodno je da volite posao koji radite. Jedna od tajni uspjeha firme Dr trade je ljubav prema stolicama. Dobar dizajn uvijek oduševi i stvara neki poseban osjećaj onom ko ga udahne. Kada se dobar dizajn izjednači sa kvalitetom i...

Nikad kompromis po pitanju kvaliteta, stručno oko preciznog dizajna, stalne inovacije sa odovarajućom odgovornošću – to je ono što OBJECT CARPET simboliše više od 40 godina...

Pri projektovanju poslovnog prostora svaki arhitekta i dizajner enterijera treba posebnu pažnju da obrati na ulaznu zonu. Ona po pravilu treba da sadrži recepciju i zonu za čekanje. Ova zona je po mnogim istraživanjima najvažniji dio vašeg poslovnog identiteta....

Važnost odabira kancelarijske stolice je ozbiljna odluka koja se direktno tiče uticaja na naše zdravlje. Odabirom odgovarajuće stolice sa ergonomskim karakteristikama i sticanjem navike pravilnog držanja tijela, umnogome čuvamo zdravlje i sprečavamo posljedice višečasovnog sjedenja....

Stolica je jedan od najstarijih oblika namještaja, koji je uvijek predstavljao inspiraciju za umjetnika. Njena funkcija se nije promijenila od nastanka ali dizajn se mijenjao razvojem tehnologije i arhitekture. Sad na tržištu imamo mnogo različitih modela stolica i po dizajnu i po kvalitetu...

Modularno u arhitekturi asocira na kreativno, inovativno, lakše uklopivo. Podignuti podovi i modularni stakleni ili ispunjeni pregradni zidovi su i dizajnerski i funkcionalno sjajno riješeni kako bi zadovoljili i najzahtjevnije korisnike....

Povodom stogodišnjice rođenja američkog dizajnera Džordža Nelsona (1908-1986.) američki Muzej dizajna „Vitra“ sačinio je obimnu retrospektivu njegovih radova. Nelson je bio jedna od najuticajnijih figura američkog dizajna tokom druge polovine 20. vijeka. Diplomirao je arhitekturu na Univerzitetu  Jejl, a bio je cijenjen i kao pisac,...